Skip links


THE SOROPTIMIST’S PLEDGE

What it Means to be a Soroptimist

As a member of a Soroptimist Club you will meet and socialise with like minded women who want to make a positive difference in the lives of women and girls locally, nationally and globally.  You will have many opportunities to bring to the Club issues that you feel are important and need to be tackled, as well as learning about those you may have previously not been aware of.

THE SOROPTIMIST PLEDGE IS:

THE SINCERITY OF FRIENDSHIP,

THE JOY OF ACHIEVEMENT,

THE DIGNITY OF SERVICE,

THE INTEGRITY OF PROFESSION, THE LOVE OF ALL MANKIND.

WE ENDEAVOUR TO PUT FORTH OUR GREATEST EFFORT TO PROMOTE, UPHOLD AND DEFEND THESE IDEALS FOR A LARGER FELLOWSHIP IN HOME, IN SOCIETY, IN BUSINESS AND AMONG THE PEOPLES OF THE WORLD.

MAE SOROPTIMYDDION YN ADDUN EDU

CYFEILLGARWCH DIFFUANT,

HAPUSRWYDD DRWY GYFLAWNI TASG

GWASANAETHU AG URDDAS

PROFFESIYNOLDEB YN EI GYFANRWYDD,

CARU HOLL DDYNOLRYW

YMDRECHWYN I FEITHRIN, CYNNAL AC AMDDYFFYN YR ADDEWIDION HYN ER MWYN EHANGU

CYFEILLGARWCH YN Y CARTREF, MEWN CYMDEITHAS, YM MYD BUSNES AC YMYSG

POBLOEDD Y BYD

 

The Objects of Soroptimism                                                         

The advancement of Education                                            

The advancement of Health and Saving Lives

The relief and/or Prevention of Poverty

The advancement of good Citizenship and Community Development

The advancement of Human Rights, Peace, Equality and Diversity

 

Amcanion y Soroptimist

Hyrwyddo symudiadau ym myd addysg.

Hyrwyddo Iechyd ac Achub Bywydau.

Ceisio rhoi cymorth neu/a cheisio atal tlodi.

Hyrwyddo Dinasyddiaeth Dda a Datblygiadau Cymunedol.

Hyrwyddo datblygiadau da mewn Hawliau Dynol, Heddwch, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.